DevPinoy.org
A Filipino Developers Community
   

Ang Mundo ng Ikariam

rated by 0 users
This post has 19 Replies | 1 Follower

Top 10 Contributor
Posts 835
Points 10,775
Sent you some asupres yesterday as donation. Kawawa ka naman. Haha! :P

Top 50 Contributor
Posts 31
Points 855

I have an account in ikariam.ph - Gamma server

nocturna is my username

 

And in ikariam.com - Theta server

same username

 

Jeric John Romero 4th yr-BS Information Technology Adamson University
  • | Post Points: 5
Top 10 Contributor
Posts 365
Points 4,980

Lotski:

Halina na kayo at sabay sabay nating sakupin ang mundo ng Ikariam...

 

Sali naman ako dyan!

 

devpinoy sig

  • | Post Points: 20
Top 10 Contributor
Posts 835
Points 10,775
@marl: Bakit hindi! Join ka na sa alpha server!

@hydro: Gawa ka rin sa alpha! :P

Top 10 Contributor
Posts 835
Points 10,775
Musta na mga Ikariamers dito? Malaki na ba mga colonya nyo? :P

Page 2 of 2 (20 items) < Previous 1 2 | RSS
Copyright DevPinoy 2005-2008